Tips Maattabel

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens
Comptoir du Linge past de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978 inzake "Informatica, bestanden en vrijheden" strikt toe, evenals de deontologische principes die eruit voortvloeien met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons meedeelt bij een bestelling via onze website.
a) Overdracht van persoonsgegevens aan derden
De persoonsgegevens die verzameld worden bij uw inschrijving voor onze nieuwsbrief, biedingen, het aanmaken en indienen van commentaar (met inbegrip van foto's en video's), worden gebruikt voor identificatie van de auteurs door Comptoir du Linge. Comptoir du Linge geeft uw gegevens niet door aan derden, tenzij u daar uitdrukkelijke toestemming voor gaf op de website .
b) Recht op raadpleging en correctie van verstrekte gegevens
Zoals voorzien in artikel 34 van de Franse privacywet van 6 januari 1978, beschikt u over het recht op raadpleging, wijziging, correctie en verwijdering van gegevens die u aanbelangen. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen: 
Comptoir du Linge, Passage Lemonnier 34 te 4000 Luik
Tel.: 04/222.45.55 of per e-mail via het contactformulier.

c) Uitschrijven
U kunt zich eender wanneer uitschrijven via de link in elk e-mailbericht, of door contact met ons op te nemen. 

Comptoir du Linge verbindt zich naast de wettelijke verplichtingen ook tot de volgende deontologische regels:
a) Cookies
Cookiebestanden worden in het geheugen van uw browser geplaatst. Ze blijven er aanwezig en bevatten een unieke identificatiecode voor elke browser. Ze houden de geschiedenis bij van bezoeken aan onze website en de pagina's ervan. U kunt altijd de instellingen van uw browser aanpassen om cookies te weigeren zonder daarbij uw navigatie op onze website te wijzigen. 
b) Gebruik van e-mailadressen
Bij het plaatsen van een bestelling op onze website, verstrekt u contactgegevens die gebruikt worden voor de opvolging van uw bestelling. Deze contactgegevens worden ook gebruikt om u informatie toe te sturen over onze producten, of over ons getrouwheidssysteem. Als u geen informatie meer wenst te ontvangen van Comptoir du Linge, kunt u in elk e-mailbericht van ons de link aanklikken om u uit te schrijven.